Stadsbeschrijvingen

HS faamIn dit deel van de website staan handschriften met Goudse stadsbeschrijvingen. Als je eenmaal bezig bent met transcriptie en hertaling van de vrij onbekende handschriften, stuit je ook op kortere stadsbeschrijvingen. Soms hebben ze de vorm van een gedicht of een lofrede, maar het kan ook een beschrijving zijn in een boek waarin meerdere steden worden beschreven.

Voor de indeling van de stadsbeschrijvingen hebben we de driedeling gebruikt die staat in het proefschrift van Eddy Verbaan De woonplaats van de faam, Grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek, Verloren, Hilversum 2011.
In dit boek staan overigens geen Goudse stadsbeschrijvingen vermeld.

  • Monografieën (Losstaande stadsbeschrijvingen)
  • Lofdichten (Stedendicht of stedenlof)
  • Vermeldingen (Hoofdstuk in een groter boek)

0200 2008 001r D

In het Streekarchief Midden-Holland liggen manuscripten met een boeiende beschrijving van Gouda uit de 17e en begin 18e eeuw.

Lees verder

0096 144 012 D lof

Hier staan stedendichten en stedenlof die gemaakt zijn ter ere van Gouda. Soms een compleet werk en soms enkele regels.

Lees verder

Blaeu 1650 titel 400

Boeken waarin een korter of langer gedeelte is gewijd aan Gouda. Vaak zette men in een atlas naast een kaart ook een stadsbeschrijving.

Lees verder