0096.144_012D lof huygens

Dit lofdicht op Gouda van Constantijn Huygens (1596-1687) troffen we onder meer aan in de stadsbeschrijving van Franco de Vrije.

Het lofdicht staat op pagina 12 waar Franco de Vrije wat speculeert over de oorsprong van de naam Gouda. In dit geval zou het de rijkdom zijn die de stad de naam Gouda bezorgde. Hieronder de transcriptie en de hertaling in modern Nederlands van bovenstaand gedicht en de aankondiging daarvan. De opmerking 'in dezelfde trant' slaat op het lofdicht van Mun(c)kerus dat bij Franco de Vrije voorafgaat aan dat van Huygens.

En den Grooten Constantyn Huygens op deselve trant volgende:

Myn Gouwe voert meer Gouts - myn Yssel meer gewins
Dan Tagus gulde stroom ter borse van sijn prins

En de grote Constantijn Huijgens in dezelfde trant volgende:

Mijn Gouwe voert meer goud - mijn IJssel meer gewin
dan de Taag, die gulden stroom, in de beurs van zijn prins.