Privacyprotocol Gouda op Schrift

De persoonsgegevens van de vrijwilligers en donateurs van Gouda op Schrift (GOS) worden verwerkt met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met het doel het mogelijk maken van de noodzakelijke communicatie voor het uitvoeren van de activiteiten van GOS. Dat betreft met name communicatie tussen bestuur en de diverse werkgroepen, commissies en individuele vrijwilligers/donateurs.

    De gegevens die GOS verwerkt zijn:
  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Door de aanmelding als vrijwilliger of donateur geeft de betreffende persoon toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens in de administratie van GOS zoals in dit protocol is geregeld.

De persoonsgegevens van overleden en/of vertrokken leden worden uit de administratie verwijderd.

Ieder in de administratie voorkomende vrijwilliger/donateur heeft, uitsluitend ten aanzien van zijn eigen gegevens, het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op verwijdering van die gegevens zodra zijn betrokkenheid bij GOS wordt beëindigd en het recht op dataportabiliteit van die gegevens.

De toegang tot de persoonsgegevens en de verwerking ervan is voorbehouden aan het bestuur of daartoe door het bestuur gemachtigde vrijwilligers.

Het bestuur en de met de administratie belaste vrijwilligers verstrekken geen contactgegevens aan derden.

De toegang tot de digitale opslag van de administratie inbegrepen de back-up daarvan is voor ongeautoriseerde personen en/of systemen afgeschermd met een wachtwoord.