Vroege boekproductie

De boekproductie in de Noordelijke Nederlanden was voor het grootste deel in handen van de (semi)religieuzen. In de eerste plaats bij de Moderne Devoten. Deze broeders en zusters des Gemeenen Levens vonden een bron van inkomsten in het kopiëren van boeken voor geld.

Het streven van zowel de Moderne Devoten als hervormingsbewegingen bij de geestelijkheid, resulteerde in een omvangrijke religieuze literatuur in de volkstaal. Zowel in de mannen- als vrouwengemeenschappen was geletterdheid normaal.

4kloosters_maquette_D

We kunnen ervan uitgaan dat in elk van de elf Goudse vrouwen- en mannenkloosters boeken werden vervaardigd. In het ene klooster gebeurde dat professioneler dan in het andere.

gouds-penwerk-400

Eén van de belangrijkste kenmerken van de middeleeuwse Noord-Nederlandse boekversiering is de penwerkversiering of kortweg het penwerk.