CollatiehuisD
Collatiehuis, naar een 16e-eeuwse originele tekening van Jacob Stellingwerff

Na de dood van Leeu in 1492 nemen de Goudse collatiebroeders een deel van het lettermateriaal over en beginnen daarmee een drukkerij.

Hun drukwerk is van hoge kwaliteit.

Daarvoor was het afschrijven van handschriften een belangrijke bron van inkomsten voor de collatiebroeders. Het fonds van de collatiebroeders bestaat vooral uit theologische teksten. Er bestaan echter gegronde vermoedens dat zij ook enkele wereldlijke romans hebben gedrukt. De ‘geprinte registers’, bestemd voor de stedelijke secretarie, genieten bekendheid. Deze gedrukte namenlijsten van rentetrekkers besparen de stadsklerk veel schrijfwerk. Het zijn de oudste gedrukte archiefstukken die Nederland kent.