Vroeger werd er veel doorverteld voordat het werd opgeschreven. Daardoor kon een verhaal soms wel heel erg spectaculair worden! GOS heeft een aantal van die verhalen uit de stadsgeschiedenissen en stadsbeschrijvingen gehaald en hier neergezet. We willen in Oud Nieuws wat leuke boeiende en opvallende korte passages neerzetten uit de manuscripten waaraan we werken.

brand_Stadsbrand_zwolle

Vanwege de houten huizen waren er vroeger vaak stadsbranden. Gouda bleef daarvan niet gespaard. Paulus Doncker schreef over de tweede grote stadsbrand, in 1438.

weer_hagel-JLuyken-ca1700

Ook in de zeventiende eeuw was het weer een onderwerp van belang. Paulus Doncker schrijft hier over heftig weer in Gouda, maar ook elders in Nederland en zelfs in Europa.

familiebericht_Nuremberg-chronicle

Wat nu nieuws is, was ook toen al nieuws. Hier wordt de geboorte van een zogenoemde siamese tweeling vermeld. Er wordt niet verteld hoe het verder is gegaan met de kinderen.

sterk0

In vroeger tijden had men een rijke fantasie als het ging om dieren. Zonder foto's om de juistheid te controleren, ging men zowel met verhalen als met tekeningen helemaal los.