Grote brand in 1438

Vanwege de houten huizen waren er vroeger vaak stadsbranden. Gouda bleef daarvan niet gespaard. Paulus Doncker schreef over de tweede grote stadsbrand, in 1438.

De eerste grote Goudse stadsbrand was in 1361. Tijdens de tweede in 1438, die hierboven wordt beschreven, woonden er volgens een ruwe schatting ruim 5000 mensen in de stad. Vanaf het begin van de 15e eeuw kwamen veel stadsbesturen met regels om branden te voorkomen. Zo moest ieder huis een emmer en een ladder hebben en werd het bouwen in steen aangemoedigd. Op den duur mocht men zelfs helemaal niet meer binnen de stadsmuur met hout bouwen.