Varia

Ook de onderstaande bronnen zijn met Gouda verbonden. Ze kunnen niet worden ondergebracht in één van de andere categorieën, daarom hebben we ze hier bij elkaar gezet.

De Wandcatalogus is al in druk uitgegeven, de internetversie van het onderzoek moet nog worden gecorrigeerd en zal dan ook hier kunnen worden ingezien.

Enkele handschriften zijn nog in bewerking, maar er wordt hard gewerkt ze allemaal te transcriberen en te hertalen. Aan de Pelgerimsche Reijse is begonnen, maar de Rederijkersordonnantie, het Tucht-huys en (een deel van) de Almanak zijn gereed.

Neem eens een kijkje achter de venstertjes. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes die een nadere bestudering zeker waard zijn. Bij alle titels is een bladerboek geplaatst.

 

wandcat-400

Wandcatalogus

Als dit fragment van een wandcatalogus niet gebruikt was als omslag voor andere archiefstukken, dan was het gewoon weggegooid. Eeuwig zonde toch.

tuchthuys-04-400

Tuchthuys

In 1612 was de feestelijke opening van het nieuwe tuchthuis te Gouda. Voor die gelegenheid werd een toneelstuk geschreven en opgevoerd.

almanak-400

Almanak

Het Streekarchief Midden-Holland bezit een Almanak uit 1788 waarin een verslag staat over de aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis in 1787.

bockenbergh-400

Pelgrimsreis Bockenbergh

In 1565-1566 maakte de Gouwenaar Jacob Dircksz Bockenbergh een pelgrimsreis naar Jeruzalem. Hij schreef er een boeiend reisverslag over.

Sceperus Geschenck

Geschenk op de zogenoemde Sint Nicolaasavond aan alle ingezetenen van Gouda, die Gods woord en waarheid en tevens hun zaligheid liefhebben.

W-022-400

Wapenboek

Blader door het wapenboek uit 1825 waarin 'De Wapens van de Heeren Raden in de Vroedschap der Stad Gouda' van 1618-1795 zijn verzameld.

Goudsbloem-400

Rederijkers

Op het blazoen van de Goudsbloem staat de volgende tekst: Verheven retorica door wysheit triompheert, beneyn haer Catrine en naerstigheit floreert.

Glazen-boekje

Het glazenboekje heeft als titel Uytlegginge Van de Kostelijke en Konstige Glasen Binnen de voortreffelyke en Wijtvermaerde St. Jans-kerk