Varia

Ook de onderstaande bronnen zijn met Gouda verbonden. Ze kunnen niet worden ondergebracht in één van de andere categorieën, daarom hebben we ze hier bij elkaar gezet.

De Wandcatalogus is al in druk uitgegeven, de internetversie van het onderzoek moet nog worden gecorrigeerd en zal dan ook hier kunnen worden ingezien.

Een enkel handschrift is nog in bewerking, zoals Gouds Vredesplan, Rederijkersteksten en Sceperus Geschenck. De overige handschriften, behalve het Wapenboek, zijn gereed en de transcriptie en hertaling zijn gepubliceerd op deze website. Van de Almanak is alleen het deel dat met Gouda te maken heeft onder handen genomen.

Neem eens een kijkje achter de venstertjes. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes die een nadere bestudering zeker waard zijn.

0200_202_D

Als dit fragment van een wandcatalogus niet gebruikt was als omslag voor andere archiefstukken, dan was het gewoon weggegooid. Eeuwig zonde toch.

0001_2795_D

Op een schoolrooster (circa 1535) van de Latijnse School te Gouda (op de plek van Arti Legi) blijkt dat de magistraat toen al Erasmiaans was ingesteld.

Pelgrimage_01r_D

In 1565-1566 maakte de Gouwenaar Jacob Dircksz Bockenbergh en zijn broer een pelgrimsreis naar Jeruzalem. Hij schreef er een boeiend reisverslag over.

0001_46_242r_D

Op 30 maart 1588 dienden de vertegenwoordigers van het Goudse stadsbestuur een door Gouda opgesteld vredesplan in bij de Staten-Generaal in Den Haag.

Goudsbloem D

Op het blazoen van de Goudsbloem staat de volgende tekst: Verheven retorica door wysheit triompheert, beneyn haer Catrine en naerstigheit floreert.

Wouter Verhee heeft rond 1609 een handschrift geschreven met verschillende rederijkersteksten, zoals tafelspelen, refreinen, rondelen en liedjes.

UBL_1308_B_19 03r D

In 1612 was de feestelijke opening van het nieuwe tuchthuis te Gouda. Voor die gelegenheid werd een toneelstuk geschreven en opgevoerd.

0190_3263_0-2r_D

Geschenk op de zogenoemde Sint Nicolaasavond aan alle ingezetenen van Gouda, die Gods woord en waarheid en tevens hun zaligheid liefhebben.

KB_2109_F_32 1r D

Dit pamflet uit 1664 maakt deel uit van een zeer heftige polemiek over het ware geloof die in Gouda woedde in de tweede helft van de 17e eeuw.

0191_6694 1r D

Het glazenboekje heeft als titel Uytlegginge Van de Kostelijke en Konstige Glasen Binnen de voortreffelyke en Wijtvermaerde St. Jans-kerk.

0191 7637 30 afbeelding D

In de Haagse Almanak uit 1788 staat een verslag over de aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis in 1787.

0200_519_22r_D

In het wapenboek uit 1825 zijn 'Wapens van de Heeren Raden in de Vroedschap der Stad Gouda sedert 1618 tot 1795' verzameld.