Erasmiana

images/GOS/erasmiana/E-medaillon.png

In Museum Gouda hangt een mooi medaillon. De achtergrond is van hout. Daarop is een terracotta afbeelding van Erasmus bevestigd. Het Latijnse randschrift meldt 'In Gouda verwekt, in Rotterdam geboren'. Zo krijgen allebei de steden de eer waar toch nog een beetje om wordt gestreden. Niet alleen kwamen zijn ouders uit Gouda, maar hij bezocht hier ook de Parochieschool van de Sint-Janskerk. Lees meer over de jonge jaren van Erasmus.

Erasmus verbleef van 1487 tot 1493 in het klooster Steyn bij Gouda. In het Streekarchief Midden-Holland liggen enkele geschreven bronnen uit die tijd. Op deze website staan die wat minder bekende teksten van en over Erasmus, die betrekking hebben op zijn Goudse periode. Er is ook een schoolrooster te vinden uit 1535, waaruit blijkt dat Erasmus toen al hoog in het vaandel stond bij het Goudse onderwijs aan de Latijnse School.

Uiteraard staat Erasmus nog steeds in de belangstelling, zo werd 2016 uitgeroepen tot het Erasmusjaar. Ter gelegenheid daarvan was in de loop van 2016 in de Sint-Janskerk een prachtig glas in lood raam van Marc Mulders geplaatst, dat 'de geest van Erasmus ademt'.

E-vijverstr-400

Erasmus in Gouda

Desiderius Erasmus bracht een deel van zijn jeugdjaren in Gouda door. Hier woonden zijn ouders, hier speelde hij en dwaalde hij door straten en stegen.

E-brief-400

Erasmusbriefje

In SAMH ligt een kopie van een briefje van Erasmus vanuit Stein aan Cornelius Aurelius. Hij schrijft ook dat hij bezig is met een boek tegen de barbaren.

klooster-steyn-400

Klooster Stein

Erasmus was in de jaren 1487-1491 conventuaal in Klooster Emmaüs bij Gouda in het Land van Stein (of Steyn), ook wel Klooster Stein genoemd.

2316-F-4_33-400

Erasmusnotitie

De zogenoemde Erasmusnotitie is van een onbekende kloosterling uit Stein bij Gouda. Er staat een passage in die heel wat pennen heeft losgemaakt.

librije-St-Jan-400

In de Librije

Over de Erasmiana in de Librije, boeken van en over Erasmus, heeft Jan Willem Klein in het blad Tidinge van 'Die Goude' een artikel geschreven.

E-studieprogram-400

Schoolrooster

Op een schoolrooster (circa 1535) van de Latijnse School te Gouda (op de plek van Arti Legi) blijkt dat de magistraat toen al Erasmiaans was ingesteld.