Geschenk op de zogenoemde Sint Nicolaasavond aan alle ingezetenen van Gouda, die Gods woord en waarheid en tevens hun zaligheid liefhebben.

Voor transriptie en hertaling van Sceperus Geschenck is gebruik gemaakt van het exemplaar dat zich bevindt in de Librijecollectie van het Streekarchief Midden-Holland in Gouda.
SAMH, Collectie Librije, signatuur 525 A 10