Gouds kroniekje

In 1478 heeft de Goudse drukker Gheraert Leeu Die cronike of die hystorie van hollant van zeelant ende vrieslant ende van den sticht van utrecht gedrukt.

Het is ook bekend onder de naam Gouds kroniekje. De auteur is onbekend. In dit artikel staan transcriptie en hertaling, vanuit het Middelnederlands. Hiervoor is gebruik gemaakt van het exemplaar dat zich bevindt in de librijecollectie van het Streekarchief Midden-Holland in Gouda (signatuur depot 2306 A 9).

Transcriptie en hertaling volgen de pagina indeling van het boek. De originele pagina’s zijn niet genummerd. Aan transcriptie en hertaling zijn paginanummers toegevoegd, te beginnen met 1r, 1v enz.

Tags: Overig Publicatie op website