lijst
Een lijstje met boeken uit het Collatiehuis te Gouda

Er zijn boedelbeschrijvingen, veiling- en bibliotheekcatalogi van Goudse boekerijen overgeleverd. In de toekomst zetten we een aantal catalogi op deze site.

De oudste bibliotheekvermeldingen in Gouda dateren uit de 15e eeuw. In chronologische volgorde betreft het vermeldingen van het Collatiehuis, het Margarethaconvent, de Sint-Janskerk en de bibliotheek van een onbekende instelling. Van andere instellingen in Gouda zijn uit die tijd geen boekenlijsten bekend. Wel kennen we handschriften en incunabelen die indertijd tot het Goudse institutionele boekenbezit behoorden. Ze liggen nu verspreid over diverse Nederlandse en andere Europese bibliotheken.

Op deze site zullen we in de toekomst een opsomming geven van:

  • Kerk- en klooster catalogi
  • Priv√© lijsten
  • Librije catalogi
  • Veilingcatalogi