0190.8290 001r
De eerste pagina van Epistelen ende ewangelien ...

Hier staat een wat uitgebreidere beschrijving van een aantal boeken die door Leeu zijn gedrukt in de periode dat zijn bedrijf in Gouda gevestigd was.

De titel van het eerste in Gouda gedrukte boek van de pers van Gheraert Leeu luidt Epistelen ende ewangeliën voor den gheheelen iare. Het is een soort bijbels leesboek met tekstgedeelten uit de brieven (epistelen) van de apostelen en uit de evangeliën. Leeu heeft de tekst geïllustreerd met ruim 120 houtsneden. De eerste druk verscheen in 1477. Het Streekarchief Midden-Holland heeft een exemplaar (Gouda, SAMH, Librije, 0190. 8290).