boek-MarcoPolo
De proloog van het boek van Leeu over Marco Polo

Hier staat een wat uitgebreidere beschrijving van een aantal boeken die door Leeu zijn gedrukt in de periode dat zijn bedrijf in Gouda gevestigd was.

De titel van het eerste in Gouda gedrukte boek van de pers van Gheraert Leeu luidt Epistelen ende ewangeliën voor den gheheelen iare. Het is een soort bijbels leesboek met tekstgedeelten uit de brieven (epistelen) van de apostelen en uit de evangeliën. Dit is het begin van het succesverhaal van Gheraert Leeu. Mogelijk inspireerde de beroemde Engelse wolhandelaar, diplomaat en boekdrukker William Caxton Leeu om een boekdrukkerij te beginnen. In 1475 is Caxton in Gouda als vertegenwoordiger van de Engelse koning bij onderhandelingen op het kasteel.

Leeu heeft de tekst geïllustreerd met ruim 120 houtsneden. De eerste druk verscheen op 3 juni 1480. Het Streekarchief Midden-Holland heeft een exemplaar.