1847 Gebouwenkaart

Op deze stadsplattegrond van Gouda binnen de singels, uit 1847, staan fraaie waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de openbare gebouwen.

De datering van de plattegrond -1847- overschrijdt de door Gouda op Schrift gekozen bovengrens van het jaar 1800. De geïsoleerde wijze waarop de gebouwen op de kaart zijn weergegeven, levert echter een vollediger beeld op van de gebouwen dan de meeste kaarten bieden. De kaart ligt in het Streekarchief Midden-Holland onder inventarisnummer 2224 N 1.

1847 Gebouwenkaart