Over Gouda op Schrift

Gouda op Schrift (GOS) ontstond eind 2011 uit een particulier initiatief van twee Goudse mediëvisten met als doel moeilijk toegankelijke oude teksten tot 1800 in een modern jasje te zetten en te publiceren op internet. Het gaat om teksten over Gouda of met een relatie tot Gouda, meest afkomstig uit het Streekarchief Midden-Holland. GOS is geen rechtspersoon maar functioneert binnen de Stichting Vrienden van Archief en Librije te Gouda.

Wie we zijn

De kern van de - ca. 40 vrijwilligers tellende - organisatie wordt gevormd door zes à zeven werkgroepen die oude Nederlandse teksten toegankelijk maken. Er is ook een werkgroep voor Latijnse teksten. Verder zijn er vrijwilligers die zorgen voor fotografie, websitebeheer, kwaliteitscontrole en externe communicatie. De coördinatoren van de werkgroepen houden contact met elkaar en met de leiding.

De teksten

GOS is begonnen met een aantal stadsbeschrijvingen. Die manuschripten werden geschreven door Goudse notabelen uit de 17e en 18e eeuw. Hun teksten vertellen over de tijd vanaf het ontstaan van Gouda en ze gaan meestal tot aan de tijd waarin de auteur zijn teksten schreef. Het zijn teksten die gewoonlijk uit dezelfde bronnen komen, maar door elke auteur op persoonlijke wijze zijn weergegeven.

Kwaliteit

Deskundige vrijwilligers hebben zitting genomen in commissies die het werk van de werkgroepen doornemen. De Transcriptiecommissie kijkt vooral of alle bijzonderheden juist zijn weergegeven en geannoteerd. De Interpretatiecommissie beoordeelt of de hertaling weergeeft wat de auteur bedoelde te zeggen. Tenslotte loopt de Redactiecommissie de hertaling nog eens door op juistheid en leesbaarheid.

Aansluiten

Er zijn ongeveer 40 vrijwilligers actief binnen Gouda op Schrift. De meesten werken een aantal uren per week thuis aan hun opdracht en eens in de twee weken komen ze in hun werkgroep bij elkaar om de resultaten te vergelijken en te bespreken (aanmelden). Er zijn echter ook vrijwilligers nodig die beschikken over een meer specialistische kennis (meer weten).

Publicatie

Sinds 2013 maakt GOS gebruik van de online werkomgeving eLaborate van het Huygens ING. Daarin kunnen we facsimile's uploaden en transcripties, hertalingen en annotaties vastleggen. Uiteindelijk wordt het geheel gepubliceerd als online digitale editie. Hiernaar wordt dan t.z.t. doorgelinkt via onze website goudaopschrift.nl waar ook een deel van ons werk is te zien, met veel aanvullende informatie.

Presentatie

Ons werk vraagt om een publiek. Daarvoor gebruiken we onze website, maar ook social media zoals twitter, facebook en youtube. We presenteren ons tijdens evenementen zoals Open Monumentendag, Zotte Zaterdag. We vertellen dan ook bijzondere verhalen uit de 17e-eeuwse stadsbeschrijvingen waar we mee bezig zijn. In het verlengde van onze werkzaamheden geven we ook mooie kaarten en bijzondere boeken uit.