Gouda op Schrift (GOS) is sinds 1 januari 2020 een werkgroep van Historische Vereniging Die Goude. GOS ontstond eind 2011 uit een particulier initiatief van twee Goudse mediëvisten en werd jarenlang gesteund door de Stichting Vrienden van Archief en Librije te Gouda.

Het doel van GOS is oude teksten tot 1800 uit archieven leesbaar te maken en toegankelijk door ze te publiceren op internet. Het gaat om teksten over Gouda of met een relatie tot Gouda, meestal afkomstig uit het Streekarchief Midden-Holland. Aan Gouda op Schrift werken zo'n 35 vrijwilligers mee.

Wat we doen

Het leesbaar maken van oude teksten doen we door de teksten te transcriberen en te hertalen. Transcriberen is herschrijven van de tekst in hedendaagse schrift. Hertalen is herschrijven van de tekst in modern Nederlands. Transcriberen en hertalen doen we in werkgroepen. Eén van de werkgroepen houdt zich bezig met Latijnse teksten. Deskundige vrijwilligers nemen het werk van de werkgroepen door. Verder zijn er vrijwilligers die zorgen voor fotografie en websitebeheer.

 

De teksten

GOS is begonnen met een aantal stadsbeschrijvingen. Die manuscripten werden geschreven door Goudse notabelen uit de 17e en 18e eeuw. Hun teksten vertellen over de tijd vanaf het ontstaan van Gouda en ze gaan meestal tot aan de tijd waarin de auteur zijn teksten schreef. Het zijn teksten die gewoonlijk uit dezelfde bronnen komen, maar door elke auteur op persoonlijke wijze zijn weergegeven.

Publicatie

Sinds 2013 maakt GOS gebruik van de online werkomgeving eLaborate van het Huygens Instituut. Daarin kunnen we facsimile's uploaden en transcripties, hertalingen en annotaties vastleggen. Uiteindelijk wordt het geheel gepubliceerd als online digitale editie. Hiernaar wordt dan doorgelinkt via onze website goudaopschrift.nl waar ook een deel van ons werk is te zien, met veel aanvullende informatie.

 

Presentatie

Ons werk vraagt om een publiek. Daarvoor gebruiken we de website, maar ook social media zoals twitter en facebook. We presenteren ons tijdens evenementen zoals Zotte Zaterdag.