voordrachtIn 1481 gaf de Goudse drukker Gheraert Leeu een verzameling van 122 fabels uit: Dyalogus creaturarum dat is Twispraec der Creaturen.

Voor transcriptie en hertaling van de dialogen of fabels, vanuit het Middelnederlands is gebruik gemaakt van het exemplaar uit het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Librije, 0190. 8302, [olim 2306 E 3]).
Transcriptie en hertaling volgen de pagina indeling van het boek. De eerste pagina van de proloog heeft nummer 1v gekregen. In het Goudse boek ontbreken pagina 14r en 14v, pagina 15r, 15v, 62r en 62v zijn beschadigd. Voor transcriptie en hertaling hiervan is (aanvullend) gebruikgemaakt van het exemplaar dat zich bevindt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (170 E 26 [2]).

Goudologie
Goudologie is de naam van een cursus die wordt georganiseerd door het Historisch Platform Gouda. Deelnemers krijgen een gedegen basiskennis van de historie van Gouda. Na afloop van de cursus van 12 dagdelen kan men examen doen. Als dat met goed gevolg wordt afgelegd mag men zich 'Goudoloog' noemen. Voor diegenen die de basiscursus hebben gevolgd en de smaak te pakken hebben, is er een vervolgcursus waarin bepaalde thema's verder worden verdiept.

Werkgroep Twispraec
De huiswerkopdracht bij de Goudologie II cursus 'De Goudse librije en de Goudse boekdrukkunst’ was het transcriberen en hertalen in modern Nederlands van een fabel uit Twispraec der creaturen. Uit deze cursus ontstond de werkgroep 'Twispraec' met als doel alle fabels te transcriberen en te hertalen. Soms leest de werkgroep de fabels ook voor, zowel in de Middeleeuwse versie als in modern Nederlands.