Handschriften

HS samhIn het Streekarchief Midden-Holland, maar ook elders, worden tientallen bronnen bewaard. Deze oorspronkelijke teksten (tot 1800) worden zelden gelezen. Dat komt door het moeilijk leesbare schrift en de kwetsbaarheid van de handschriften en vroege drukken. Daarom steekt GOS deze oude teksten, die moeilijk toegankelijk zijn voor een groter publiek, in een modern jasje en publiceert ze op internet.

Omdat het vaak omvangrijke werken zijn kunnen de teksten maar stapsgewijs online worden gezet. Al diverse bronnen zijn gedigitaliseerd, getranscribeerd en hertaald of vertaald en te bekijken op deze website onder Publicaties.

Hieronder staat een eerste verdeling van de handschriften waar wij mee aan de slag zijn gegaan. Door te klikken op 'Lees verder' verschijnt de volgende indeling. In het rechtermenu staat een onderverdeling tot en met de titels. Kijk voor meer informatie ook naar het uitgebreide menu dat onderaan wordt weergegeven.

0096 150 01r D

Hier staan stadsbeschrijvingen van Gouda, varierend van een paar regels, een gedicht of een hoofdstuk tot een compleet handschrift.

Lees verder

4kloosters maquette D

Van een aantal Goudse kloosters zijn kronieken bewaard die, soms in het Latijn, verhalen over de stichting en ontwikkeling van het klooster.

Lees verder

E autograaf 400

Hier staan minder bekende teksten van en over Erasmus. Het zijn korte, meest Latijnse, teksten die betrekking hebben op zijn Goudse periode.

Lees verder

Varia samh D

Hier staan teksten die niet in andere rubrieken zijn onder te brengen maar wel de moeite van het lezen waard zijn.

Lees verder