Handschriften

HS samhIn het Streekarchief Midden-Holland, maar ook elders, worden tientallen bronnen bewaard. Deze oorspronkelijke teksten (tot 1800) worden zelden gelezen. Dat komt door het moeilijk leesbare schrift en de kwetsbaarheid van de handschriften en vroege drukken. Daarom steekt GOS deze oude teksten, die moeilijk toegankelijk zijn voor een groter publiek, in een modern jasje en publiceert ze op internet.

Omdat het vaak omvangrijke werken zijn kunnen de teksten maar stapsgewijs online worden gezet. Al diverse bronnen zijn gedigitaliseerd, getranscribeerd en hertaald en te bekijken op deze website onder Publicaties. De overige bronnen zijn als bladerboek op deze website gezet.

Hieronder staat een eerste verdeling van de handschriften waar wij mee aan de slag zijn gegaan. Door te klikken op 'Lees verder' verschijnt de volgende indeling. In het rechtermenu zit een onderverdeling tot en met de titels. Kijk voor meer informatie ook naar het uitgebreide menu dat onderaan wordt weergegeven.

0096 150 01r D

Hier staan handschriften met oude Goudse stadsbeschrijvingen. Ze zijn al gedigitaliseerd en staan als bladerboek op de site. Ze worden nog getranscribeerd.

Lees verder

4kloosters maquette D

Van een aantal Goudse kloosters zijn kronieken bewaard die, soms in het Latijn, verhalen over de stichting van het klooster en andere wetenswaardigheden.

Lees verder

E autograaf 400

Hier staan wat minder bekende teksten van en over Erasmus. Het gaat om korte, meest Latijnse, teksten die betrekking hebben op zijn Goudse periode.

Lees verder

Varia samh D

Hier staan teksten die niet in andere rubrieken zijn onder te brengen. Sommige zijn als bladerboek in te zien. Een enkele tekst is al getranscribeerd en hertaald.

Lees verder