Dit pamflet uit 1664 maakt deel uit van een zeer heftige polemiek over het ware geloof die in Gouda woedde in de tweede helft van de 17e eeuw.

Het was een polemiek tussen streng-gereformeerden, remonstranten en katholieken. De gereformeerde predikant Sceperus bekritiseerde katholieken en remonstranten omdat zij naar zijn opvatting te weinig recht in de leer waren. Paul Abels schreef hierover in zijn artikel Een 'scandpaal voor Sceperus’; Goudse dominee en bibliofiel (Tidinge 2015, februari, blz. 4-13). Het pamflet Pannekoeck voor Sceperus op den Vastelavondt is een reactie uit remonstrantse hoek op de scherpslijperij van Sceperus. Het is gegoten in de vorm van een tweespraak. Twee Goudse buurvrouwen, Grietje van Moordrecht en Annetje van Waddinxveen, becommentariëren de onverzoenlijke opstelling van Sceperus. We horen in dit remonstrantse pamflet de wat ironische stem van de redelijkheid in het debat. Het pamflet is anoniem uitgegeven. De auteursnaam op de titelpagina, Anna Vlasbraak, is een pseudoniem. Ook de gegevens over drukker, en over plaats en jaar van uitgave zijn fictief. Er bevinden zich in Nederlandse en Belgische bibliotheken enkele exemplaren van het pamflet. Tussen deze exemplaren zijn kleine verschillen in typografie, wat doet vermoeden dat het pamflet meerdere keren is gedrukt.

1r

KB.2109.F.32 1r

PANNEKOECK,

voor

SCEPERUS op den Vastelavondt.

Ofte

BUUR-PRAETJE,

Tusschen Grietje van Moordt, ende Annetje van
Wenst-veen, over de voddige ende vinnige Boeckjens van Ia-
cobus Sceperus, Predikant in der Gouda, voorgevallen
op Vastelavondt, ende samengestelt door

ANNA VLAS-BRAECK.TER GOUDE,

By Jacob Volckertsz. Hooft-breecker, op de Marckt / 1664.

Een pannenkoek

voor

Sceperus op Vastenavond

ofwel

een buurpraatje

tussen Grietje van Moordrecht en Annetje van
Waddinxveen[1] over de waardeloze en boosaardige boekjes van
Jacobus Sceperus[2], predikant te Gouda, voorgevallen
op Vastenavond, en samengesteld door

Anna Vlasbraak[3]te Gouda

door Jacob Volkertsz Hoofdbreker[4] op de markt (1664).

[1] Wensveen is Waddinxveen. Moordt is Moordrecht.
[2] Jacobus Sceperus. Gereformeerd predikant te Gouda (1638-1687).
[3] Anna Vlas-braek is een fictieve naam. Een vlasbraak of vlasbeuker is een instrument waarmee het vlas gebroken wordt. Daarna wordt het over de hekel gehaald.
[4] Hooft-Breecker is een fictieve naam. De naam zinspeelt op iets als ‘hoofdpijn bezorger’.