De jeugdgedichten en grafschriften waarvan wordt aangenomen, dat Erasmus die in zijn Goudse periode geschreven heeft, zijn te vinden in twee handschriften.

Het ene handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Handschriften, 1424. 15, [olim 2316 F 5]), het andere in de Universiteitsbibliotheek in Tilburg (signatuur KHS D 141). De vier jeugdgedichten zijn afkomstig uit het Goudse handschrift, de beide grafschriften uit het Tilburgse handschrift.

Het Erasmus Genootschap Gouda, de Drukkerswerkplaats en de werkgroep Latijn van Gouda op Schrift hebben gezamenlijk het boekje 'U die hierlangs loopt, sta stil en lees deze verzen' tot stand gebracht waarin naast onderstaande jeugdgedichten van Erasmus de grafschriften voor Bertha van Heyen zijn opgenomen. Dit boekje werd gepubliceerd aan de vooravond van de tentoonstelling 'Erasmus: ik wijk voor niemand' in 2016 in Museum Gouda.