wapen AdriaenVereyck

Adriaen Cornelis Vereyck werd in Gouda geboren. Hij was kunstschilder en in 1650 was hij Burgemeester. Rond die tijd schreef hij ook zijn Memorieboekje.

Ook in de jaren daarna bekleedde hij vaker het ambt van burgemeester, in totaal wel 14 keer. Hoewel het manuscript van zijn Memorieboekje uit circa 1650 nooit in druk is verschenen, was het wel bekend bij de vele auteurs na hem, die hem dan ook geregeld aanhaalden en citeerden. Dat was in die tijd ook goed gebruik.

Vereyck staat afgebeeld als kapitein van de schutterij op een schuttersstuk vervaardigd door de schilder Wouter Crabeth in 1644. In die tijd was hij lid van de Vroedschap.

Aan Vereyck hebben we niet alleen dit Memorieboekje te danken. Met zijn collega Govert Suys zorgde hij er ook voor dat de beroemde cartons, de oorspronkelijke tekeningen op ware grootte van de Goudse Glazen in de Sint-Janskerk behouden zijn gebleven.

Het is niet bekend wanneer Vereyck werd geboren, maar hij stierf in 1682 te Gouda. Hij werd daar op 10 februari in de Sint-Janskerk begraven.

Lange tijd leek het manuscript verloren, totdat het in 2011 weer werd teruggevonden in het Streekarchief Midden-Holland (SAMH, Collectie varia, inventarisnummer 0200. 2008).

Bladerboek van het Memorieboekje