wapen AdriaenVereyck
Het wapen van Adriaen Vereyck

Adriaen Cornelisz Vereyck is waarschijnlijk geboren in 1616 in Gouda. In 1650 werd hij burgemeester. Rond die tijd schreef hij ook zijn Memorieboekje.

Vereyck staat afgebeeld als kapitein van de schutterij op een schuttersstuk vervaardigd door de schilder Wouter Crabeth in 1644. In die tijd was hij lid van de Vroedschap. Vereyck heeft diverse officiële functies bekleed zoals fabrieksmeester, thesaurier en gedurende langere tijd regent, maar hij was ook geïnteresseerd in kunst en geschiedenis. Net als zijn vader schilderde hij.
Hij bekleedde het ambt van burgemeester in totaal wel 14 keer. Hoewel het manuscript van zijn Memorieboekje uit circa 1650 nooit in druk is verschenen, was het wel bekend bij de vele auteurs na hem, die hem dan ook geregeld aanhaalden en citeerden. Dat was in die tijd ook goed gebruik.

Aan Vereyck hebben we niet alleen dit Memorieboekje te danken. Met zijn collega Govert Suys zorgde hij er ook voor dat de beroemde cartons, de oorspronkelijke tekeningen op ware grootte van de Goudse Glazen in de Sint-Janskerk behouden zijn gebleven. Lange tijd leek het manuscript verloren, totdat het in 2011 werd teruggevonden in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Varia, 0200. 2008).

Vereyck stierf te Gouda in 1682 en werd op 10 februari in de Sint-Janskerk begraven.

De digitale editie van het handschrift is gepubliceerd op de website van het Huygens Instituut, hét onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Vrijwilligers van Gouda op Schrift hebben de tekst in het handschrift getranscribeerd en hertaald en vervolgens vastgelegd in de door het Huygens Instituut ontwikkelde online werkomgeving eLaborate.

Naar publicatie