Goudsbloem

Op het blazoen van de Goudsbloem staat de volgende tekst: Verheven retorica door wysheit triompheert, beneyn haer Catrine en naerstigheit floreert.

In de plaatselijke rederijkerskamers werden altijd al veel liederen geschreven. Men bezocht daarmee ook dichtwedstrijden elders in het land. Zo vonden we:

- In 1596 presenteert de stad Gouda zich op een feest in Leiden met het dubbelzinnige ‘Dansliedeken ghesonghen by ’t Sottgen vander Goude’.
- In 1616 wint de oude rederijkerskamer ‘De Goudsbloem’ tijdens een wedstrijd in Vlaardingen de prijs voor het beste zingen.

Namen van Goudse rederijkers waarvan bekend is dat ze ook liederen schreven zijn Wouter Cornelisz. Verhee, Michiel Vlack en Hendrick Lucasz Zas.

Zas was ook factor van rederijkerskamer ‘De Goudsbloem'. Hij schreef het lied ‘O Mensche wie ghy zijt’ voor de Vlissingse rederijkerswedstrijd van 1641.

Michiel Vlack publiceerde onder de titel ‘Bruylofts bancket’ een aantal liederen als bijlage bij de Amsterdamse liedbundel Nieuwe Lust-Hof (1602), onder meer het ‘Liedt Op de Tonghe’ (nr. 2).

17e-eeuwse liederen

Hieronder staat transriptie en hertaling van de Ordonnantie van de Goudse rederijkerskamer de Goudsbloem. Het stuk bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Oud Archief Gouda, 0001. 293, keurboek 1577-1627, fol. 65r-69r). Door te klikken op een kleine afbeelding wordt het volledige facsimile getoond.