In de kroniek van het Collatiehuis verhaalt Hendrik van Arnhem over de moeilijke start van de gemeenschap van Broeders des Gemenen Levens en de verbeteringen die hij later aanbracht.

Het Cartularium van het Collatiehuis is aangelegd vóór 1483, mogelijk al ca. 1469 en is bijgehouden tot 25 mei 1528; met aantekeningen, meest van financiële aard, tot ca. 1 november 1543. De Kroniek van het Collatiehuis maakt het laatste gedeelte van het Cartularium uit en is in het jaar 1483 begonnen door de toenmalige rector van het huis, Hendrik van Arnhem. Verschillende oorkonden zijn met dezelfde hand geschreven.

Het handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Archieven van de kloosters te Gouda, 0091. 17).

Hieronder staan de facsimiles met bijbehorende vertaling van het handschrift dat gaat over de stichting en de eerste ontwikkelingen van het klooster van de broeders in Gouda. Voor de vertaling is gebruikgemaakt van een bestaande transcriptie.