Collatiehuis

collatiehuis DPal achter de Sint-Janskerk stond eeuwenlang een groot kloosterachtig complex, toebehorend aan de zogeheten Collatiebroeders. Na een moeizame start in 1425, bloeit het Collatiehuis op nadat in 1456 Hendrik van Arnhem wordt benoemd als rector. Hij schrijft in 1483 de kroniek van het Collatiehuis.

Aan het convent van de collatiebroeders kwam in 1572-1573 een abrupt einde, toen de geuzen onder leiding van de beruchte Lumey bezit namen van de stad.

Paul Abels over het Collatiehuis

collatiehuis_krt1847_D

Op grond van de stukken die we vonden in het cartularium hebben we een tijdlijn opgesteld van gebeurtenissen in het Collatiehuis. De eerste vermelding is in het jaar 1419.

lijst_D

Een boekenlijst uit ca. 1438 van het Collatiehuis is bewaard gebleven. Hierop staat vermeld welke boeken priester Dirk Florisz, de stichter van het Collatiehuis, aan zijn nieuwe stichting schenkt.

0091_17_37r_D

In de kroniek van het Collatiehuis verhaalt Hendrik van Arnhem over de moeilijke start van de gemeenschap van Broeders des Gemenen Levens en de verbeteringen die hij later aanbracht.