librije-impressie-Abels
Impressie van de Goudse Librije tijdens de tentoonstelling 'Uitgelezen'

Over de Erasmiana in de Librije, boeken van en over Erasmus, heeft Jan Willem Klein in het blad Tidinge van de Historische Vereniging Die Goude een artikel geschreven.

De subtitel ‘Eerder dan geleerdheid maakt onwetendheid de mensen onbeschaamd’ is een citaat van Desiderius Erasmus. Het komt uit Het boek tegen de barbarij, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door István Bejczy (Nijmegen 2001) 84.

Jan Willem Klein schrijft in zijn Erasmiana artikel over de opname van de boeken van Klooster Stein in de stadslibrije:

Het is (...) opvallend hoeveel boeken van Erasmus de stadslibrije in 1642 binnenkreeg van het klooster Stein. Maar liefst zeventien maal wordt hij genoemd als auteur!

Erasmiana in de Librije