Archief van (de scholarchie van) de Latijnse school, later (het college van curatoren) van het Coornhert Gymnasium te Gouda.

Dit boek, dat blijkens een stempel op de band aangelegd is in 1641, bevat tot 1666 alleen afschriften van het reglement van 1593, van arbeidsovereenkomsten (1607-1665) en van een advies van scholasters van 1664 betreffende een aanvulling van het reglement voor schoolhouders. Voorin lijsten van rectores en scholasters van 1521-1761. Enige bladen hiervan en voorts de folia 11, 12, 19, 35, 44, 47, 87, 88, 104, 105 en 113-einde zijn uitgescheurd.

Voor transcriptie en hertaling van het Resolutieboek Latijnse school is gebruik gemaakt van het exemplaar uit het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, 0183. 1). De ontbrekende tekst is te vinden in een kopie exemplaar, weliswaar in een andere foliering, dat eveneens in het bezit is van het Streekarchief (Gouda, SAMH, 0183. 6).