Tuchthuys

In 1612 was de feestelijke opening van het nieuwe tuchthuis te Gouda. Voor die gelegenheid werd een toneelstuk geschreven en opgevoerd.

LUB 1308 B 19 01rHieruit werd duidelijk dat de bewoners van het tuchthuis werden klaargestoomd om in de maatschappij te kunnen terug keren. Als auteur wordt vermeld: Jan J. de Vennip, Schoolmeester in het H. Geesthuis, te Gouda.

Dit gedrukte werk Kort berecht vant Tucht-huys wordt bewaard in de Leidse universiteitsbibliotheek onder signatuur 1208 B 19. De fotokopieën en scans van de tekst zijn afkomstig van een microfiche van het exemplaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden (Leiden UB 1308 B 19). We hopen in de toekomst een betere afdruk te kunnen maken.

Ook bij de Koninklijke Bibliotheek is een exemplaar aanwezig (504 A 32). De tekst is ook aanwezig in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) [A] (fol. D3v vzn. 179-186).

Bladerboek Kort berecht vant Tucht-huys

Tags: Overig Publicatie in bladerboek