In 1612 was de feestelijke opening van het nieuwe tuchthuis te Gouda. Voor die gelegenheid werd een toneelstuk geschreven en opgevoerd.

Hieruit werd duidelijk dat de bewoners van het tuchthuis werden klaargestoomd om in de maatschappij te kunnen terug keren. Als auteur wordt vermeld: Jan J. de Vennip, Schoolmeester in het H. Geesthuis, te Gouda.

Dit gedrukte werk Kort berecht vant Tucht-huys wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden onder signatuur 1208 B 19. De fotokopieën en scans van de tekst zijn afkomstig van een microfiche van het exemplaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden (UB Leiden, signatuur 1308 B 19). We hopen in de toekomst een betere afdruk te kunnen maken.

Ook bij de Koninklijke Bibliotheek is een exemplaar aanwezig (504 A 32). De tekst is ook aanwezig in Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) [A] (fol. D3v vzn. 179-186).

Hieronder staat transriptie en hertaling van het handschrift. Door te klikken op een kleine afbeelding wordt het volledige facsimile getoond.