Archief van de Rooms-Katholieke parochie St. Jan de Doper (Sint-Janskerk) te Gouda vóór de reformatie, 1315-1573. Archief van de kerkmeesters (kerkfabriek)

“Kerckebouck" (later: "Rekenbouck"). Register van inkomsten en uitgaven van de kerkmeesters, 1487 - 1491, 1543 - 1552, 1557 – 1574

Voor transcriptie en hertaling van de Kerkrekening van de Sint-Jan is gebruik gemaakt van het exemplaar uit het Streekarchief Midden-Holland (Gouda SAMH, Archief van de Rooms-Katholieke parochie St. Jan de Doper (Sint-Janskerk) te Gouda vóór de reformatie [1315-1573], 0090. 1.12).

De pagina's 206, 208, 210, 215, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 229, 230, 233, 234, 238, 242, 244, 246, 248, 251, 252, 258, 260 en 266 zijn leeg.
De pagina's 256-269 zijn nog niet getranscribeerd. Verder is alleen voor pagina 192 een hertaling gemaakt, bij de overige pagina's is een toelichting geplaatst.

192

0090.1.12 192

De kerke ontfangt vant oepenen
vande ghraeuen inde kerke ofte
kloesters sonder de graefmaeckers                   xxviij stuiver
loen is             stuiver van een ghraeft
diep ende van ij diep
Ende vant tgraeft te maecken
inde selue kerke ontfant men                             iiij½ stuiver
van een kint hallef ghelt
vant beluijden soe wel oever een kint
als oude doeden ontfangt de kerke vooer
haer poersije van de ij cloecken graebreyel
ende marija                                                           v stuiver
Vande iij cloecken grabriel marija
ende saluatoer                                                     xiiij stuiver
vande iiij cloecken ij poesen sien de koesters
ghehouden teluijden comt de kerke porcije       xLij stuiver
Ende van meer poesen nae atvenant
aldus woert dat oepoendoen vanden ghrauen
ghemant byden koesters ende woert aldus daer//
// ghedaen met een ┴ cruis
Ende dat ghraefmaecken woert ghemaect byden
ghraefmaecker ende woert aldus daer ghedaen
met een hallef ┬ cruis
Restanten die begraeuen
syen inde kerke de anno Lxxj
meester wiellem anthoenisz suis   iij clocken   ij ghulden vj½ stuiver
merijen ghoerisz wijf   iij cloecken                     ij ghulden vj½ stuiver
maergen Jans   iij clocken                                   ij ghulden vj½ stuiver
stijngen ghiesberts   iij cloecken                         ij ghulden vj½ stuiver
┬ maergen ghiesberts   iij cloecken                   ij ghulden vj½ stuiver

Voor het openen van de graven in de kerk of bij de kloosters, los van de betaling aan de grafmakers, ontvangt de kerk voor 2 graven boven elkaar 28 stuivers.
Voor het maken van een graf voor een kind in dezelfde kerk ontvangt men half geld, dat is 4½ stuiver.
Voor zowel een kind als een volwassene ontvangt de kerk voor haar aandeel in het luiden der 2 klokken, Gabriël en Maria, 5 stuivers.
Voor het luiden van de drie klokken, Gabriël, Maria en de Salvator, ontvangt de kerk 14 stuivers.
Voor het 2 keer luiden van de 4 klokken zijn de kosters verplicht om de kerk een deel af te staan, dat komt op 42 stuivers. En hoe meer luitijden hoe meer geld de kerk ontvangt.
Het openen van de graven wordt verricht door de kosters en dit wordt genoteerd met een ┴ kruis.
En het graven wordt uitgevoerd door de grafmaker, dit wordt aangemerkt met een half ┬ kruis.

Stoffelijke overschotten die in 1571 begraven zijn in de kerk:
Mr Willem Anthonis Suis, 3 klokken        2 gulden en 6½ stuiver
De vrouw van Merijn Gorisz, 3 klokken   2 gulden en 6½ stuiver
Maartje Jans, 3 klokken                            2 gulden en 6½ stuiver
Stijntje Giesberts, 3 klokken                     2 gulden en 6½ stuiver
┬ Maartje Giesberts, 3 klokken               2 gulden en 6½ stuiver