Pieter_Crabeth-M

Erasmus was in de jaren 1487-1491 conventuaal in Klooster Emmaüs bij Gouda in het Land van Stein (of Steyn), ook wel Klooster Stein genoemd.

De bibliotheek van Stein was één van de bibliotheken die aan de basis lagen van de Stadslibrije. Hier zijn de boeken van het klooster terecht gekomen na overlijden van de laatste monnik in 1639. Veel daarvan is toen en later verkocht.

Er zijn echter nog een paar boeken van de oorspronkelijke Steinse bibliotheek bewaard gebleven. De twee belangrijkste daarvan zijn handschriften die rond 1520 in Stein zijn ontstaan en waarin veel brieven en gedichten van Erasmus en zijn kring staan.

Een aardig handschrift uit Stein dat zich nog bevindt in de Librijecollectie is de Latijnse Preek op de zesde zondag na Pasen. De preek is gehouden door een monnik van Stein, eind 16e eeuw, op de zesde zondag na Pasen. Het schrift is van dezelfde hand als de latere Erasmiana handschriften zoals te vinden op deze website.
Het handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Varia, 0200. 6330).