Junius-over-Gouda
Citaten uit Batavia waarin Gouda wordt genoemd

Het boek Batavia van Hadrianus Junius, Adriaen de Jonghe, werd postuum uitgegeven in het jaar 1588. De schrijver overleed op 16 juni 1575 in Middelburg.

Dit Latijnse werk was al in de jaren 1565-1572 tot stand gekomen, maar om onduidelijke redenen werd het toen niet uitgegeven.

Hadrianus Junius die is geboren op 1 juli 1511 in Hoorn, reisde veel en studeerde in zijn jonge jaren in vele landen in Europa. Uiteindelijk werd hij stadsarts in Haarlem. Zijn boek over de geschiedenis van de Hollandse steden en hun privileges werd geschreven op verzoek van de Staten van Holland.

Bron:
Geschiedenis als ambacht: oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius, Sandra Langereis, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2011.

In het Streekarchief Midden-Holland ligt het boek, waarin ook Gouda wordt vermeld. Het is de uitgave door Nico de Glas ingeleid, vertaald en geannoteerd, onder de titel Holland is een eiland: de Batavia van Hadrianus Junius (1511-1575), Uitgeverij Verloren, Hilversum 2011.

Portret Hadrianus Junius door Th de Bry (1528-1598)