Adriaan van Roomen was een Vlaamse arts en wiskundige, die ook bekend is onder zijn Latijnse naam Adrianus Romanus.

Op verzoek van de Frankfurtse drukker Nicolas Bassaeus publiceerde van Roomen in 1595 zijn 'Parvum Theatrum Urbium sive Urbium praecipuarum totius orbis brevis & methodica descriptio'. In de opdracht aan de drukker noteert hij dat zijn aandeel in dit werkje zich beperkt tot het verzamelen en ordenen van de gegevens over de verschillende steden. Een praktisch ongewijzigde herdruk verscheen in 1608 te Frankfurt bij Wolfgang Richter.
Voor de vertaling is gebruikgemaakt van het exemplaar uit de Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) van de Heinrich Heine Universität in Düsseldorf.

titelblad

ULBD 00

Klein toneel der Steden, ofwel
een korte en methodische beschrijving van
de voornaamste steden van de hele wereld
geschreven door Adriaan van Roomen[1].
Gedrukt met instemming en speciaal privilege van Zijne Majesteit de Keizer voor een periode van tien jaar in Frankfurt in de drukkerswerkplaats van Wolffgang Richter.
Uitgegeven door alle erfgenamen van Nicolaas Bassaeus.
1608

 

[1] Vlaamse arts en wiskundige (Leuven 1561 - Mainz 1615)