Aan het eind van zijn Lofrede op de stad Gouda (1695) wordt Albert Zas zelf geprezen door conrector R. Ketel van de Goudse Latijnse School.

Albert Zas schreef ter gelegenheid van de promotie en diploma-uitreiking aan de Latijnse School op 14 juli 1695 een lofrede op de stad Gouda Oratio in laudem urbis Goudae, Gouda, Bockhoven, 1695. Het handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Goudana, 0188. 920, [olim 596 G 90]).

Hieronder ziet u links de foto's van de oorspronkelijke Latijnse tekst uit het boekje van Albertus Zas. Aan de rechterkant staat de vertaling met de noten. Deze vertaling is gemaakt door de Latijnse groep van Gouda op Schrift.

1

0188.920 01Lofrede op de stad Gouda

gehouden door Albert Zas

ten tijde van het zomerexamen

te Gouda

op 14 juli 1695Gouda

Drukkerij Dirck Bockhoven

1695