Lofdichten

zas-eind-400

Lofrede Albert Zas

Aan het eind van zijn Lofrede op de Gouda (1695) wordt Albert Zas zelf geprezen door conrector R. Ketel van de Goudse Latijnse School.

lof-munk-400

Lofdicht Sam. Munckerus

Samuel Munckerus († 1700) was maar kort in Gouda, maar schreef daarover toch een lofdicht dat Franco de Vrije opnam in zijn stadsbeschrijving.

lof-huyg-400

Lofdicht Const. Huygens

Dit lofdicht op Gouda van Constantijn Huygens (1596-1687) troffen we onder meer aan in de stadsbeschrijving van Franco de Vrije.