0096.148 00r
De voorpagina van het Inventarisboek

Dit manuscript bevat een Goudse "Inventaris van de huysen, erven en alle de stads publicque gebouwen, met al het geene daar aan annex is ..."

Het is een register met gegevens over stadseigendommen, openbare werken enz. en het geeft een goed inzicht in het uiterlijk van Gouda in de jaren 1735-1771.

Zo staat er hoeveel en welke bomen in de stad te vinden waren, maar ook bruggen, sluizen, molens en zaken waar we nu geen weet meer van hebben. Daarnaast valt er te lezen welke werkzaamheden werden uitgevoerd om alles op peil te houden.

Hoewel het handschrift goed te lezen is, lijkt er soms geen woord Nederlands bij, omdat de woorden en functies die gebruikt worden ons niets meer zeggen. Dat wordt nog een flinke klus voor Gouda op Schrift.
Het handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, (legaat) Kemper, 0096. 148).