wapen TheodoorVanAbbesteech
Het wapen van Theodoor van Abbesteech

Theodoor van Abbesteech is waarschijnlijk geboren in 1673 en gestorven in 1707. Hij schreef dit handschrift over Gouda in het begin van de 18e eeuw.

Van Abbesteech behoorde in de periode 1702-1707 tot het bestuur van Gouda en bekleedde diverse officiële functies: weesvader (1702), aalmoezeniersvader (1703-1704), politiemeester (1703-1707), kapitein (1702-1705), kolonel (1706-1707), schepen (1704-1705) en thesaurier-fabrieksmeester (1706-1707).

Het handschrift dat gearchiveerd is als Aantekeningen van Van Abbesteech bestaat uit een hoofdtekst en een later meegebonden voorwerk. Het voorwerk heeft als titel ‘Extracten uit het Vroedschapboek der Stad Gouda’. Dit moet de reden zijn dat het hele handschrift tijdenlang ten onrechte Vroedschapboek is genoemd. Voor het historische gedeelte heeft Van Abbesteech uit diverse bronnen en archiefstukken geput waaronder het zogenoemde Memorieboekje van Vereyck.

Het handschrift bevat een bonte verzameling teksten, die wel allemaal Gouda tot onderwerp hebben. De belangrijkste zijn:

  • Regenten, reglementen en inkomsten van het Oudemannenhuis
  • Kroniek van Gouda
  • Het Land van Steyn
  • Verkoop van kloostergebouwen na de reformatie
  • Verpondingen in Holland en de omgeving van Gouda
  • Hoe Gouda geus werd
  • Naamlijst van Goudse predikanten 1573-1700
  • Aantekeningen over en lijst met regenten van het Aalmoezeniershuis 1587-1704.

Het handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Varia, 0200. 10500).

De digitale editie van het handschrift is gepubliceerd op de website van het Huygens Instituut, hét onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Vrijwilligers van Gouda op Schrift hebben de tekst in het handschrift getranscribeerd en hertaald en vervolgens vastgelegd in de door het Huygens Instituut ontwikkelde online werkomgeving eLaborate.

Naar publicatie