0200_519_000v

Blader door het wapenboek uit 1825 waarin 'De Wapens van de Heeren Raden in de Vroedschap der Stad Gouda sedert 1618 tot 1795' zijn verzameld.

Het is een register met handgetekende en ingekleurde wapens van de leden van de vroedschap. De wapens zijn verzameld door Jacob van Dijk in 1825.

Het bevat:

  • fol.  1-24 = 284 wapens
  • fol. 26-33 = index op achternamen en een aantekening inzake de index
  • fol. 34-36 = aantekeningen
  • tussen fol. 36 en 37 is een uitslaand blad ingeplakt, waarop 28 getekende (ongekleurde) wapens van de vroedschapsleden uit 1747, getekend door J. v. Oije
  • fol. 37-56 = aanvullingen en correcties, opgemaakt door burgemeester dr. K.F.O. James, 1942-1943 (gedeeltelijk met tekeningen)
  • voorin (ingeplakt, zie afbeelding) een prospectus voor de uitgave van een wapenboek (op basis van dit handschrift), 1828.

Het handschrift is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland.
SAMH, Collectie varia (0200), inventarisnummer 519

Bladerboek van het wapenboek

Hieronder staan de facsimile's van de titelpagina en 24 pagina's met de (familie-)wapens.