wapen TheodoorVanAbbesteech
Het wapen van Theodoor van Abbesteech uit het Wapenboek

Kort na 1700 schreef Theodoor van Abbesteech de geschiedenis van Gouda. Het origineel is er niet meer, maar we hebben wel een kopie uit 1758.

"Versameling van veelerhande saaken en geschiedenissen, dienende to onderrigtinge, of nader ondersoek van de geleegentheid, oudheid, heeren, regeeringe, gebouwen, geestelijke en wereldlijke bijzonderheeden en saaken der stadt Goude ...". Dit alles werd verzameld door Theodoor van Abbesteech in 1701.

Voor het historische gedeelte heeft hij uit diverse bronnen en archiefstukken geput. De beschrijving van Gouda berust waarschijnlijk grotendeels op eigen waarneming, hoewel bijvoorbeeld de uitleg van de Goudse glazen ook op een geschreven/gedrukte bron terug kan gaan.
Het handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, (legaat) Kemper, 0096. 150).