wapen TheodoorVanAbbesteech
Het wapen van Theodoor van Abbesteech

Kort na 1700 schreef Theodoor van Abbesteech de geschiedenis van Gouda. Het origineel is er niet meer, maar we hebben wel een kopie uit 1758.

De volledige titel luidt ‘Versameling van veelerhande saaken en geschiedenissen, dienende to onderrigtinge, of nader ondersoek van de geleegentheid, oudheid, heeren, regeeringe, gebouwen, geestelijke en wereldlijke bijzonderheeden en saaken der stadt Goude'. Dit alles werd verzameld door Theodoor van Abbesteech in 1701.

Het bestaat uit stukjes over verschillende bekende en minder bekende zaken die betrekking hebben op Gouda en omgeving. Het betreft o.a.
- de Goudse heren ook wel genoemd de heren van der Goude
- Goudse zaken onder het grafelijk bestuur van vrouwe Jacoba
- het feit dat Gouda niet genoemd werd in overeenkomsten van de Staten
- de bruiloft op 25 mei 1692 van mr. Johan de Wit, secretaris van Dordrecht met jonkvrouw Wilhelmina de Wit.

Het handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, (legaat) Kemper, 0096. 150).