0091_95_01r
De eerste bladzijde van de Latijnse kroniek van het Margarethaklooster

De Kroniek van het Margarethaklooster staat in hetzelfde handschrift, waarin ook het Cartularium te vinden is.

De Kroniek (fol. I-VI, VII, VIIv[onderaan]) verhaalt over de stichting als convent van Franciscanessen en de overgang naar de strengere regel van St. Augustinus. Dat het een rijk klooster was blijkt wel uit het feit dat er versieringen in de Kroniek staan.
In het handschrift wordt de Kroniek gevolgd door het Cartularium (vanaf fol. VIIv [bovenaan]) met daarin onder meer de privileges en financiën.

Het handschrift is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Archieven van de kloosters te Gouda, 0091. 95).

Naar publicatie