0091.95 01r
De eerste bladzijde van de Latijnse kroniek van het Margarethaklooster

De Kroniek van het Margarethaklooster staat in hetzelfde handschrift, waarin ook het Cartularium te vinden is.

De Kroniek (fol. I-VI, VII, VIIv[onderaan]) verhaalt over de stichting als convent van Franciscanessen en de overgang naar de strengere regel van St. Augustinus. Dat het een rijk klooster was blijkt wel uit het feit dat er versieringen in de Kroniek staan.
In het handschrift wordt de Kroniek gevolgd door het Cartularium (vanaf fol. VIIv [bovenaan]) met daarin onder meer de privileges en financiën.

Het handschrift is ondergebracht in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Archieven van de kloosters te Gouda, 0091. 95).

De digitale editie van het handschrift is gepubliceerd op de website van het Huygens Instituut, hét onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Vrijwilligers van Gouda op Schrift hebben de tekst in het handschrift getranscribeerd en hertaald en vervolgens vastgelegd in de door het Huygens Instituut ontwikkelde online werkomgeving eLaborate.

Naar publicatie