0190.8363 238v239r
Boekenlijst achterin het enig overgebleven boek van het Margarethaklooster

Achterin het 'Handschrift van de zeven zusters' staat een boekenlijst, maar bijna alle boeken zijn doorgestreept.

Volgens het opschrift boven de lijst zijn daarin alleen de Latijnse boeken van het Margarethaklooster opgenomen. Het zijn maar liefst ongeveer 80 titels. De lijst is niet lang na het voltooien van het handschrift toegevoegd op de bijna lege voorlaatste bladzijde van het boek en voortgezet op de volgende lege pagina.

We moeten overigens de mogelijkheid openhouden dat deze lijst (deels?) een legaat van Arnoldus Bruun betreft. De in 1456 overleden deken beneden IJssel en Lek heeft het Margarethaklooster na zijn overlijden goed bedacht. Aangezien het boek waarin de lijst is opgenomen, zelf in de lijst vermeld staat, kunnen we er vanuit gaan dat de lijst meer is dan een opsomming van de boeken die Bruun gelegateerd zou kunnen hebben. Bovendien spreekt het opschrift boven de lijst van ‘Dit zijn de latijnse boeken van het Margarethaconvent’.

Dit opschrift is na de plundering van het Margarethaklooster gewijzigd in ‘Dit is het latijnse boek van het Margarethaconvent' en alle boeken zijn doorgestreept. Met uitzondering van het boek van de zeven zusters, dat toevallig in het klooster Stein was, waren immers alle boeken door de soldaten van Lumey vernietigd.