Register, rakende eenige oude gebieden, ordonnantie, sententie ende geheugenisse deser stede vander Gouda.

Aangelegd na ca. 1650, bijgehouden tot ca. 1656.

Het handschrift bevindt zich in het Streekarchief Midden-Holland (SAMH, Collectie varia, inventarisnummer 0200. 1).