Wat nu nieuws is, was ook toen al nieuws. Hier wordt de geboorte van een zogenoemde siamese tweeling vermeld. Er wordt niet verteld hoe het verder is gegaan met de kinderen.

den xxiijen Februarij, is tot Amsterdam een vreemde, ende ongehoorde geboorte ter wereld gebracht, sijnde twee schoone vette kinderen en meijskens, met de sijde aan malcander gewassen, voorts wel geproportioneert, ende gefatsoeneert van leeden, dit is geschiedt aldaar inde houtuinen, tusschen de Eijlands brugge, daar worcom vijthangdt, op een caemer bij de Haerlemmer Poort,

Paulus Doncker - 17e eeuw
Stadsgeschiedenis p.95r

Op 23 februari [1648] heeft in Amsterdam een vreemde en ongekende geboorte plaatsgevonden. Het waren twee mooie stevige kinderen, meisjes, die met hun zij aan elkaar waren vergroeid. Zij waren verder goed geproportioneerd en hadden al hun ledematen. Dit gebeurde in het gebied van de houttuinen, tussen de bruggen naar de Eilanden bij een uithangbord met 'Worcom', in een vertrek bij de Haarlemmerpoort.

Doncker voegt geen plaatjes toe, maar we vonden mooie oude tekeningen van siamese tweelingen in de Kroniek van Neurenberg door Hartmann Schedel (1440-1514).

Siamese tweeling uit de Kroniek van Neurenberg door Hartmann Schedel (1440-1514)