0r

0200.1 00r

Register.

Rakende Eenige oude
gebieden, Ordonnantie, Sententie,
ende geheugenisse deser Stede vander
Gouda.

Vooreerst:
Vande Heeren van ’t Landt van Steijn. - - - Folio 1
’t Gebiedt over Blommendael. - - - - - - - - - - - - - 4
Voorsteden, voornamentlijck Laserus-
steegh, ende Goutcade. - - - - - - - - - - - - - - - - -  6
Vrijdom vande Stadt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7
Gifte bij de Stadt aen Catharinen
Gast-Huijs. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Thiendewegh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Koop van Landen gelegen in Brouck-
Huijsen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  13
Het oude Kerck-Hoff. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Grave van Bloijs. willekeure[1] - - - - - - - - - - - -  17
Vervolgh vande Grave van Bloijs. - - - - - - - - - -  19
Extract van een oudt Register, der
Stadt Goude. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  21
Die vander Goude hebben voor
Amstelredam, genomineert
zijn geweest, voor desen. - - - - - - - - - - - - - - -  22
Van ’t Glas staende in Schepens
Kamer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23
Vernieuwen vande Wet. - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pieter Claessen Onthooft - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Schattinge vande gemeene Landen. - - - - - - - - 26

[1] Andere hand

Register

Afschriften van diverse stukken met betrekking tot Gouda en omgeving, o.a. betreffende het rechtsgebied

Ten eerste:
Over de heren van het Land van Stein - - - - - - Folio 1
De zeggenschap over Bloemendaal - - - - - - - - - - - - 4
Gebieden buiten de stadsmuur, voornamelijk
Lazarussteeg en Goudkade - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Rechtsgebied van de stad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Gift van de stad aan het Catharina Gasthuis - - - -  10
Tiendeweg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  11
Koop van landen gelegen in Broekhuizen - - - - - - - 13
Het Oude Kerkhof - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  16
Graven van Blois, verordening - - - - - - - - - - - - - - - 17
Vervolg over de graven van Blois - - - - - - - - - - - - - 19
Uittreksel uit een oud register van Gouda - - - - - -  21
Die van Gouda worden genoemd
voor die van Amsterdam. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  22
Over een glas in de schepenkamer - - - - - - - - - - - - 23
Het herzien van de wet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pieter Claessen onthoofd - - - - - - - - - - - - - - - - - -  25
Belasting van alle landen - - - - - - - - - - - - - - - - - -  26