2r

0190 3263 0 2r

Geschenck,
op geseijde
St. Nicolaes Avont
aen Allen Jngesetenen van Gouda,
welcke Godts Woort en Waerheijt
nevens haer Zaelicheijt, lieffheb-
ben en betrachten

gegeeven door
Jacobus Sceperus, Amsteldamensis Prædicant in Gouda.
[ in de figuur] M. Suijs: sculpsit

Tot Gouda
Bij Willem vander Hoeve Anno 1658

Geschenk
op de zogenoemde
Sint-Nicolaasavond
aan alle ingezetenen van Gouda,
welke Gods woord en waarheid
en tevens hun zaligheid liefheb-
ben en in acht nemen

geschonken door
Jacobus Sceperus, uit Amsterdam, predikant in Gouda.
[in de figuur] gravure van M. Suijs

Te Gouda
door Willem van der Hoeve, Anno 1658