GOS op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Het project Gouda op Schrift transcribeert en hertaalt
oude teksten uit het Streekarchief Midden-Holland
en zet deze op website www.goudaopschrift.nl

Het project Gouda op Schrift (GOS, ca. 40 vrijwilligers) wil de geschreven geschiedenis van Gouda openbaar maken.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Daarnaast zijn vrijwilligers nodig met meer specialistische kennis.
Hieronder staan de taakomschrijvingen. Meld je aan via ons contactformulier.

MENSEN MET KENNIS VAN PALEOGRAFIE

We zoeken: vrijwilligers met kennis van paleografie om de transcripties van de oorspronkelijke teksten te bekijken en van editietekens te voorzien

We bieden: je werkt deels thuis, maar overlegt regelmatig in groepjes. Je krijgt een duidelijke handleiding en begeleiding

Tijdbesteding: circa twee dagdelen per week

MENSEN MET KENNIS VAN SOCIALE MEDIA

We zoeken: vrijwilligers die zich op de hoogte willen houden van wat er bij ons gebeurt en daar op regelmatige basis iets van melden

We bieden: je werkt thuis, woont af en toe bijeenkomsten bij en blijft via e-mail op de hoogte van Gouda op Schrift

Tijdbesteding: enkele uren per week

NEERLANDICI EN TEKSTSCHRIJVERS

We zoeken: vrijwilligers die een taal hebben gestudeerd om de hertalingen van oude teksten te bekijken op correct en prettig leesbaar Nederlands

We bieden: je werkt deels thuis, maar overlegt regelmatig in een groep met collega's

Tijdbesteding: circa twee dagdelen per week
 

MENSEN MET ORGANISATIE TALENT

We zoeken: organisatie talenten die een aantal malen per jaar zorgen dat alles wordt voorbereid voor een mooie presentatie, lezing of deelname aan een evenement

We bieden: je werkt samen met vrijwilligers met inhoudelijke kennis

Tijdbesteding: enkele uren per week, rond een activiteit wat meer