Guicciardini (Latijnse druk)
191/192

..........
Het centrale, vermaarde marktplein is min of meer driehoekig van vorm, in het midden daarvan staat het stadhuis dat bestemd is voor de rechtspraak, het stadsbestuur, en de afwikkeling van stadszaken. Dit gebouw, waaraan de laatste hand pas in het jaar 1440 is gelegd, is door hertogin Jacoba, ooit gravin van Holland, aan Gouda geschonken ten tijde dat zij verlaten was door bijna alle Hollandse steden die naar hertog Philips van Bourgondië waren overgelopen en zij in het kasteel van de stad toen een verblijfplaats had gezocht.
Het lijkt erop dat er delen aan het stadhuis zijn toegevoegd. Het onderste deel van het stadhuis dat gedragen wordt door zuilen en uitgevoerd is met een gewelfconstructie, dient als vleeshal, maar het achterste deel dient als schavot voor lijfstraffen, dit ter bescherming van de openbare veiligheid. Deze constructie laat duidelijk de uitzonderlijke vaardigheid van de stadsbouwmeester zien.