Stadsbeschrijving Franco de Vrije
52

Het stadhuis

Het stad- of raadhuis bevindt zich in het midden van de grote markt alsof het op een eiland staat en het wordt aan alle kanten omringd door deze markt. Het is fraai en sierlijk gebouwd met bekwaam in de juiste verhoudingen gesneden tuf- of duifsteen. Het stadhuis is vierkant van vorm en een illuster en fraai ereteken voor vrouwe Jacoba vanwege haar ijver en manhaftige daden. Zij was landsvrouwe en gravin die door al haar onderdanen verlaten was. Deze waren ook door Jacoba's neef, Philips de Goede, in de steek gelaten. Geruime tijd had zij haar woonplaats hier op het kasteel en zij had gekozen te verblijven in deze stad met dit oude raadhuis. Dat liet zij bouwen voor de stad als getuigenis van aan haar bewezen diensten. Er wordt gezegd dat zij dit stadhuis uit erkentelijkheid heeft geschonken.

Het tijdstip van de bouw is onzeker maar moet naar alle waarschijnlijkheid vastgesteld worden tussen 1424 en 1428. Ook de kosten van het stadhuis waren niet bekend en werden door velen, waaronder de leden van de kerkfabriek, Adriaan en Gerrit Albertszoon, op 1956 - 14 - 0 begroot. Maar dat geldbedrag was alleen voor de materialen of misschien was het bedoeld voor het ruwe skelet ervan. Mogelijk is het stadhuis niet verder afgebouwd vanwege de gedwongen teruggave van de landerijen van vrouwe Jacoba aan haar neef in 1428. Dit is in Gouda gebeurd.

Dit wordt bevestigd door de rekening in 1450 van de stadsopzichters Hendrik Albertszoon, Laurens Gerbrantszoon en Klaas Huijgenszoon van Gouda toen het pas afgebouwd bleek te zijn.