Stadsbeschrijving Franco de Vrije
122

Kloosters

Het klooster van de cellenbroeders wordt zowel naar hun cellen als naar hun patroon Sint-Alexis ook wel Alexianen of Alexibroeders genoemd. Ze worden ook wel de zwarte broeders, broeders van de liefde of lollaards genoemd. Ze hadden hun woonplaats aan de Groeneweg naast het klooster van Sint-Catharina. Zij waren ongewijde leken; ze kleedden zich in het zwart of donkergekleurd. Hun plichten waren het verzorgen van de zieken die zij zelfs in tijden van de pest verplicht moesten bezoeken, op wie zij moesten letten en voor wie zij behulpzaam moesten zijn. En zij moesten het begraven van de doden behartigen. Zij waren verplicht hen ten grave te dragen en met liefde ter aarde te bestellen.

Dit klooster behoort tot het eigendom van de stad en is door haar opgericht. Onder haar vallen 1. de Looihal en 2. het Weeshuis. Daarnaast is er de middelbare school ofwel de Latijnse school genoemd. Dit is een kweekschool voor de jeugd om hen te onderwijzen in de Latijnse en Griekse talen, in de dichtkunst en andere beginselen van de overige kunsten en wetenschappen en om hen bekend te maken met verdere en diepergaande kennis van zaken die bekend zijn vanaf de oudheid en waarvoor grote achting bestaat vanwege de bloei daarvan.