Stadsbeschrijving Adriaen Vereijck
42r

Op 3, 4 en 5 maart 1593 is door de burgemeesters en de trezoriers van stadswege het hele Catharijneklooster verkocht in meerdere percelen, zowel met huizen als grond. Het kreeg de naam bij de verkoopveiling van Korte en Lange Geuzenstraat. En het materiaal van twee huizen die op de Lange Tiendeweg staan is verkocht om afgebroken te worden voor het gemak en de doorgang van de Geuzenstraat.