Stadsbeschrijving Franco de Vrije
112

Kloosters

Het klooster van de collatiebroeders was gelegen aan het kerkhof achter de parochiekerk van de stad, naast de Jeruzalemstraat en -brug en het gebouw liep tot aan de Jeruzalemkapel. Zij worden zo genoemd naar het Latijnse woord collatio, dat stichtelijke toespraken, samenspraken, redeneringen en catechisaties betekent. De broeders waren verplicht onderling samenspraken te houden over de Heilige Schrift die hun op bepaalde vastgestelde uren werd voorgelezen.

Op deze tijdstippen moesten zij allen aanwezig zijn. Dit kan worden opgemaakt uit verscheidene boeken met deze titel Collaties en die gaan over onderwerpen als bijvoorbeeld godgeleerdheid en die dienen ter opheldering van onverklaarbare en verborgen zaken van de Heilige Schrift. Deze bijeenkomsten en oefeningen (die gewoonlijk 's middags na de maaltijd plaatsvonden) braken zij af, waarna zij gewoon waren hun afgematte geesten te laven met een tussenmaaltijd die naar hen de naam van collatie heeft behouden en die voor het nageslacht bewaard is gebleven.