Kroniek Margarethaklooster
1v

Zij had hen een paar jaar aan de westkant van de straat laten wonen, die toen in de volksmond de Hofstraat werd genoemd, maar nu de Spieringstraat heet. Toen uiteindelijk het aantal personen groeide, heeft zij wegens ruimtegebrek en met hun aller instemming en met goedvinden van de raad van vooraanstaande mannen in 1393 voor hen een woonruimte verworven aan de andere kant van dezelfde straat. Die woning aan de oostkant heeft zij geschikt gemaakt voor bewoning. Dit huis grensde aan de zuidkant aan het terrein van Simon de Leedige.