Register rakende (...) Gouda
10v

Kopie
Wij, de magistraat van Gouda, maken aan alle mensen bekend, dat wij, met toestemming van de vroedschap, middels deze open brief, het grote ziekenhuis van Gouda, dat gesticht is in de naam van God en de heilige jonkvrouw Sint-Catherina, aan de gemeenschap hebben geschonken. Voor het onderhoud van dat ziekenhuis en ten behoeve van de armen geven wij ook onze kraan, die staat aan de oostzijde van de haven, voor het ziekenhuis, en ook onze steenplaats, die ligt buiten het Dijkspoort huis, ten westen van de IJsseldijk, binnen de vrijheid van Gouda. Alles wat de kraan en de steenplaats opbrengen, mag het ziekenhuis in eigendom gebruiken tot in lengte van dagen voor het onderhoud en ten behoeve van de armen, precies zoals Gouda het voordien in eigendom had en gebruikte. Bij deze maken wij bekend dat wij onze stadszegel aan deze brief hebben gehangen op Sint-Lucas in 1429.