Stadsbeschrijving Adriaen Vereyck
39r/39v

..........
Op 3 november 1581 is de kerk van Sint-Barbara op de hoek van de Keizerstraat en de bijbehorende grond verkocht. De koper mag vrij en ten eeuwigen dage over alles beschikken zoals het recht van overpad, met uitzondering van de toren en een stuk grond aan de oostkant van de toren en dat even breed is als de toren. De stad blijft in het bezit van de toren en het stuk grond dat het beklimmen van de toren gemakkelijk maakt. Een en ander heeft mr. Albert Eymberts Cloeck gekocht voor 164 gulden. Borg stonden Claas Thomasz en Willem Harmensz Feel, kuiper.